Laboratorium Protetyki Dentystycznej „Skrok-Wolski”
powrót

Implantoprotetyka

Lokatory

Uniwersalny zawiasowy elastyczny system zatrzasków dla implantów wewnątrzkostnych.

Wskazania

System mocowania LOCATOR® opracowano do stosowania z protezami typu overdenture, protezami częściowymi mocowanymi w całości lub częściowo na wewnątrzkostnych implantach wszczepianych do żuchwy lub szczęki.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku potrzeby uzyskania całkowicie sztywnego połączenia. Nie zaleca się stosowania systemu dla pojedynczego implantu, którego odchylenie od osi przekracza 20 stopni.

Instrukcje dla pacjenta

Prawidłowa higiena jamy ustnej stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania zatrzasków. Łączniki LOCATOR® należy dokładnie czyścić każdego dnia. Pacjentowi należy udzielić informacji odnośnie metod pielęgnacji łączników przy pomocy szczoteczki o miękki włosiu nylonowym lub szczoteczki jednopęczkowej oraz nici dentystycznej. Do utrzymania czystości gniazda łącznika LOCATOR® zaleca się stosowanie nieściernej pasty żelowej oraz płukanek jamy ustnej. Wizyty kontrolne połączone z oceną i czyszczeniem łączników powinny odbywać się w 3-4 miesięcznych odstępach. Głównymi elementami badania są wówczas wewnętrzne gniazda łączników systemu LOCATOR® oraz okolica bruzdy wokół łącznika. Do skalingu łączników używać narzędzi plastikowych. Nie stosować narzędzi metalowych gdyż mogą one powodować zadrapania na powierzchni łącznika. Poszukuje się również cech zapalenia wokół filarów oraz oznak nieprawidłowej ruchomości samego implantu. Przed zakończeniem badania sprawdzić prawidłowość osadzenia łącznika systemu LOCATOR® przy pomocy klucza dynamometrycznego (30 Ncm).

Pobierz prezentację.