Laboratorium Protetyki Dentystycznej „Skrok-Wolski”
powrót

Stomatologiczne tworzywa termoplastyczne

Protezy z termoplastów są jednym z najstarszych i najczęściej stosowanych uzupełnień na świecie. Technologia materiałów termoplastycznych znana jest od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest obok komputerowej jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin przemysłu na świecie. Podobnie jak komputery tak i tworzywa dentystyczne, które mamy do dyspozycji dzisiaj, różnią się w znacznym stopniu od swoich poprzedników.

Materiały najnowszej generacji wchodzące w skład systemu Multipress: Dentiflex, Biocetal, Vitaplex posiadają lepiej dobrany współczynnik elastyczności, mniejszą chłonność wilgoci, wyższą trwałość kolorystyczną i mechaniczną aniżeli ich poprzednicy. Umożliwiają wszelkie naprawy oraz podścielenia.

W stomatologii stosujemy aktualnie trzy rodzaje tworzyw termoplastycznych. Każdy z nich jest przeznaczony do wykonywania ściśle określonego rodzaju protezy:

Dentiflex

Przeznaczony do protez częściowych osiadających. Charakteryzuje się wysokim stopniem sprężystości, który pozwala na znaczne odkształcenie płyty bez ryzyka jej złamania. Dentiflex zalicza się do szlachetnych wersji poliamidów, które są najbardziej biozgodnym tworzywem sztucznym stosowanym w medycynie, nawet do zastosowań in-vitro.

Biocetal

Przeznaczony do protez podpartych (szkieletowych), estetycznych klamer i elementów konstrukcyjnych w innych uzupełnieniach. Dzięki wysokiej sztywności i atrakcyjnej kolorystyce z powodzeniem zastępuje metal w protezach szkieletowych. Elementy retencyjne protez z Biocetalu są wysoce estetyczne i eliminują trudno akceptowane przez pacjentów klamry metalowe.

Vitaplex i Polyglass

Przeznaczone do produkcji protez całkowitych oraz koron i mostów czasowych, są materiałem twardym i sztywnym. Ich podstawową zaletą jest praktyczny brak skurczu polimeryzacyjnego, dzięki czemu perfekcyjnie odwzorowują pole protetyczne i zapewniają stabilne umocowanie protezy w ustach pacjenta. Ważnym podkreślenia jest zaledwie śladowy poziom monomeru resztkowego.

Zalety uzupełnień protetycznych z termoplastów

  • Pozwalają wyeliminować z protez elementy konstrukcyjne z metalu, a tym samym uwalniają pacjenta od niekorzystnych czynników fizykochemicznych stopów metali, w tym podlegających korozji stopów nieszlachetnych i związanych z nimi dolegliwości.
  • W pełni zastępują tradycyjne tworzywa akrylowe o dużej zawartości monomeru resztkowego metakrylanu metylu, nowoczesnymi materiałami o śladowej zawartości monomeru resztkowego. W trakcie eksploatacji nie uwalniają substancji drażniących i toksycznych co doskonale predysponuje je dla powiększającej się grupy pacjentów ze skłonnościami alergicznymi.
  • Technologia termoplastyczna umożliwia wykonanie estetycznych i mało widocznych elementów retencyjnych, co w znacznej mierze zwiększa akceptację oraz komfort użytkowania protez zębowych przez pacjenta.
  • Elementy konstrukcyjne wykonane z nylonu i acetylu nie niszczą powierzchni szkliwa zębów oporowych oraz nie wyważaja ich jak czynią to elementy z metalu.
  • Dzięki niedrogiej i prostej technologii produkcji, oraz wysokiej estetyce stanowią doskonałą alternatywę dla prac kombinowanych skierowaną do mniej zamożnych pacjentów.
  • Nowoczesna technologia uniemożliwia popełnienie błędów wykonawczych przez technika w zakresie przygotowania komponentów materiału oraz w przebiegu procesu formowania tworzywa jak ma to miejsce przy technologii tradycyjnej.
  • Wysoki stopień sprężystości oraz pamięć kształtu zwiększają odporność protez termoplastycznych na przeciążenia mechaniczne co w efekcie przekłada się na ich wysoką trwałość.
  • Niska chłonność wilgoci ułatwia utrzymanie higieny i ułatwia skuteczne czyszczenie protez.

Źródło: http://www.rokodent.pl/3/16/termoplasty.html